[Fanfiction/Twoshots] Mine

Author: Miêu – Yakuza

Couple: China x Vietnam (A little France x Vietnam , America x Vietnam)

Disclaimer: Everything belongs to me the mangaka

Độ dài:Twoshots

Category: Angst,Sad,BE,Have no ideal,..

Tình trạng: On-going

Nội dung: Li do Trung Quốc luôn săn đuổi Việt nam

Lưu ý: Bản thân không  ship couple này chỉ là cảm thấy có một cái cớ dành cho Trung Quốc thế thôi

=======================================

Mục lục

Chap 1                 Chap 2

Extra: Các giai đoạn lịch sử trong Mine

-Hoàn-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s