[Manga/SA] Triangle

Author: Fuuki Mame

Thể loại: Love Triangle Romance , Tragedy, Shounen Ai,

Rating:13+

Độ dài: Oneshot

Summary: 3 người bạn thân chơi với nhau từ thuở thơ ấu. Một người chết đi , để lại hai người với những suy nghĩ tình yêu về quá khứ và hiện tiện

==================================

 Đọc online /-/ Download

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s