[TKR] Snarry – Em gái mưa

🙂 Yasss ~~!! :))) T đã trở lại với 1 couple mà có lẽ bây giờ ít người quan tâm hơn rồi 😥 Nhưng mà t vẫn muốn làm vid về Snape với Harry 😥

Enjoy 😥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s